Главная  |  СОБЫТИЯ
- III starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls «Aprīļa pilieni 2010»

Солисты нашей студии неоднократно участвовали в этом конкурсе. На 1 международном конкурсе исполнителей популярной песни "Aprīļa pilieni 2007", поп группа "ZĪLĪTE" получила - 3 место, а солистка Катя Мандрукевич получила - 1 место.


2007 год. "Иван Купала". Катя Мандрукевич, 1 место. 
2007 год. "ШАЛОМ". Поп группа "ZĪLĪTE", 3 место.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls

«Aprīļa pilieni 2010» nolikums


III starptautiskā populārās mūzikas izpildītāju konkursa-festivāla «Aprīļa pilieni 2010» organizatori aicina Jūs piedalīties mūsu konkursā –festivālā, kurš norisināsies no 22. līdz 25. aprīlim. Konkursā – festivālā piedalās dziedātāji – solisti, popgrupas un deju grupas.

Konkursa mērķis.

 • Veicināt bērnu un jauniešu muzikālo spēju attīstību un radošo pašizteikšanos.
 • Popularizēt bērnu un jauniešu estrādes dziedāšanas un dejošanas skolas.
 • Veicināt Latvijā dzīvojošo cittautiešu integrāciju sabiedrībā.
 • Popularizēt Latvijas un ārvalstu komponistu skaņdarbus.
 • Sekmēt konkursa laureātu turpmāko izaugsmi, rast iespējas piedalīties starptautiskos konkursos un festivālos.

Konkursa laiks un vieta. 2010. gada 22.-25. aprīlis, Bauskas novads, Īslīces pagasts, Rītausmas, kultūras nams

Konkursa dalībnieki.
Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši sekojošās vecuma grupās:

dziedātāji – solisti: 

·         no 6 līdz 10 gadiem;

·         no 11 līdz 14 gadiem;

·         no 15 līdz 18 gadiem;

·         no 19 līdz 25 gadiem.

 

popgrupas ( līdz 10 dalībnieki ):

·         no 6 līdz 10 gadiem;

·         no 11 līdz 15 gadiem;

·         no 16 līdz ….. gadiem;

Popgrupas vecumu nosaka pēc popgrupas vecākā dalībnieka.

 

deju grupas ( skatuve: platums-12m, dziļums-6m, augstums-5m ):

·         no 6 līdz 10 gadiem;

·         no 11 līdz 15 gadiem;

·         no 16 līdz …… gadiem;

Deju grupas vecumu nosaka pēc deju grupas vecākā dalībnieka.

 

Konkursa dalībnieku uzdevumi.

 • Sagatavot vienu (pop, r&b, rap, hiphop, jaz, brakedance utt. stila) dziesmu vai deju pēc brīvas izvēles, atbilstoši savām spējām;
 • priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam un jābūt ieraksrītam uz atsevišķa CD, formātā mīnus viens ( - );.
 • fona dziedātāji var būt ierakstīti fonogrammā vai dziedāt dzīvajā izpildījumā;
 • līdz 10. martam konkursa dalībniekam jāatsūta dalībnieka anketa un pavadījuma fonogramma pa pastu vai nogādāt uz Latvijas Televīziju, Zaķusalas krastmalā 3, iepriekšēji piezvanot pa tālr. +371 29159058 vai uz e-pastu  jurispl@apollo.lv


Vērtēšana un apbalvošana

Žūrija katru konkursa dalībnieku vērtē aizklāti.

Žūrijas vērtēšana kritēriji

 • izvēlētā priekšnesuma sarežģītības pakāpe,
 • priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte,
 • priekšnesuma tehniskais izpildījums,
 • fonogrammas un aranžējuma kvalitāte,
 • aktiermeistarība,
 • dalībnieka(-u) vizuālais tēls.

 Konkursa organizatori
Konkursu organizē Biedrība “Aprīļa pilieni” sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Bauskas novada, Īslīces pagasta kultūras namu.

Adrese:
Biedrība “Aprīļa pilieni”
Bauskas raj. Īslīces pag.
Liepu iela 3-11
LV - 3901

Saziņai:  Nijole Berezina - +371 29159058 ( mob.),  e-pasts  jurispl@apollo.lv, daiga.eilande@apollo.lv, nijoleberezina@inbox.lv

 

 Konkursa dalības maksa.

Konkursā tiek noteikta sekojoša dalības maksa:

·       Dziedātājs – solists 30Ls

·       Popgrupas un deju grupas – 60Ls

·       Dalības maksa jāiemaksā pārskaitījuma veidā norādītajā kontā vai jānorēķinās skaidrā naudā

līdz 10. martam. Ja dziedātājs – solists uzstājas kopā ar fona dejotājiem un dziedātājiem, viņu dalības  maksa ir 5 Ls par katru dalībnieku – maksājuma kārtība un termiņi tādi paši kā solistam.


Dalības maksas pārskaitījumam

Biedrība “Aprīļa pilieni ”
Vienotais reģ. Nr. LV 40008055257

SEB Unibanka, Bauskas filiāle
Konta Nr. LV28UNLA0029700700834
SWIFT Nr. UNLALV2X029
ar norādi – konkursam -festivālam “Aprīļa pilieni 2008” (obligāti uzrādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, popgrupas, deju grupas nosaukumu).


Fonds "ACADEMY KIDSTV"

Copyright © www.artmixstudio.lv all rights reserved.